Arbejdsmiljø​

OHSAS (Occupational Health & Safety Advisory Services) 18001 er en specifikation for etablering af arbejdsmiljøledelses-systemer.

Standarden er udarbejdet i tæt overensstemmelse med ISO 14001 for at sikre disse to standarder kan samarbejde.​​

Formål

Godkende politik og målsætning, gennemføre en fortsat forbedret arbejdsmiljøindsats og inddrage medarbejderne, samt overholde relevant lovgivning, og at udstikke retningslinjer for HCS’ arbejdsmiljøarbejde i alle HCS’ afdelinger.

Arbejdsmiljøpolitikken gælder for hele virksomheden, der har eller kan have indflydelse på miljøforhold og arbejdsmiljø.

Certificeringen jf. OHSAS 18001 gælder dog alene for sektionerne:

  • Renovation - Husholdningsaffald
  • Renovation – Industriaffald
  • ​Kloak- og industriservice
  • Recyclingsaktiviteter
  • ​Genbrug og restprodukthåndtering​

Arbejdsmiljøledelsessystemet tager udgangspunkt i krav stillet af kunder og myndigheder samt i OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelsesstandarden.

HCS’ arbejdsmiljøpolitik vurderes minimum en gang om året og revideres, hvis det er nødvendigt i forbindelse med ledelsens gennemgang.​

HCS har en klar forventning til, at alle i organisationen arbejder aktivt for at fremme arbejdsmiljøet, blandt andet ved samtaler om arbejdsmiljø i dagligdagen.

Der afholdes minimum 4 årlige møder i arbejdsmiljøorganisationen, med fokus på arbejdsmiljøemner samt evaluering og forbedring af arbejdsgange.​

Arbejdsmiljøpolitikken er kendt af alle medarbejdere samt andre, der arbejder på vegne af HCS, og er tilgængelig for medarbejderne på HCS’ intranetsider.​

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved