Miljø & Affald henvendelse

For at sikre os, at du får den bedste kundeservice, vil vi bede dig tage stilling til, hvad din henvendelse handle om.

Fx. erhvers-, bygge- og kommunalt affald​

Fx. pap, papir og plast​

Fx. genanvendelse af affald​

Fx. maskintransporter, jorddeponi og støjvolde​

Fx. arbejde med rent og forurenenet jord, understøbning, og nedrivning

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved