Genbrug & restprodukter​

HCS behandler naturligvis alle modtagne affaldsfraktioner i overensstemmelse med gældende regler og love, således at de fraktioner der kan genanvendes faktisk genanvendes.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gennem sorteringsproceduren fremkommer således en række fraktioner: 

  • affald til genanvendelse
  • affald til forbrænding
  • affald til anden bortskaffelse.

Fraktionerne vil således blive behandlet i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

HCS’s genbrugspladser er ISO9001 og ISO14001 godkendt.

HCS har indgående kendskab til genbrugs- og restproduktmarkedet og søger til stadighed at udvikle nye metoder til udsortering af fraktioner, der enten kan genanvendes direkte eller kan indgå i fremstilling af nye produkter på anden vis.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt da gerne Mikkel Witthøft på 28 45 80 06 eller Jens Kerrn på 30 12 29 90.

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved