Food-Bioenergy​

​HCS udvikler løbende nye koncepter, således har vi bygget et forbehandlingsanlæg til modtagelse af følgende fraktioner:

  • KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation)
  • Supermarkedsaffald
  • Madaffald fra restauranter, storkøkkener, cafeer mv.​

Direkte link til Food Bio-Energys hjemmeside

Forbehandlingsanlægget vil frasortere - plast, pap, jern og metaller mv. Biomassepulpen pumpes ind i biogasanlæg, der omdanner denne til hhv. gas, varme og strøm.

Den afgassede biomasse leveres til landbruget da fosfor, næringssalte mv. på denne vis leveres tilbage til naturen som en naturlig råvare.

Har du behov for at høre mere om vores muligheder, så kontakt da gerne Mikkel Witthøft på 28 45 80 06 eller Jens Kerrn på 30 12 29 90.

​​

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved