Kloakservice​

Kloakservice

Tømning af:

 • Fedtudskillere og pumpebrønde
 • ​Oliebenzinudskillere og sandfang
 • ​Tag-og vejbrønde for private og entreprenører
 • ​Spildevandstanke, septic-og trixtanke
 • ​Toiletkabiner, påfyldning af vand og væske
 • Kældre, svømmebassiner, søer og regnvandstanke

Spuling af:

 • Kloakledninger i alle størrelser
 • Tagnedløb fra flade tage
 • Fjernvarmerør og drikkevandsledninger
 • Tumblerbrønde og ledninger
 • Kølere på entreprenørmateriel
 • Spejlbassiner for alger

TV inspektion:

 • Inspektion af kloakledninger fra ø80 – ø 1000
 • ​Fjernvarmerør og drikkevandsledninger
 • Opklarende inspektion uden optagelse af køkkenafløb etc.

Industriservice

Industrispuling af:

 • Betonoverflader, støbeskel, regnvandstanke og facader mm
 • Demolition med Aquacutter af større betonkonstruktioner
 • ​Rengøring af tanke med Bull-worker/Aquamat
 • Støbte P-dæk for kalk/saltudtrædninger
 • ​Facader for alger og andre urenheder
 • Motor-og bygningsdele for rengøring
 • ​Kloakledninger før strømpeforing, herunder rodskæring
 • Støbejernsledninger før itrækning af drikkevandsledninger

Tørstofsugning/mammutsugning af:

 • Tømning af tanke, tankbiler, skibe og siloer for tørstof
 • El-filtre og asketragte i kraftværkssektoren
 • Indskudsler i ældre bygninger
 • Isolering fra etageadskillelser ved renoveringsarbejder
 • Løst materiale efter overfladefræsning
 • Som ventilation på svært tilgængelige steder
 • Rådnetanke og både vådt og tørt materiale fra store dybder.​

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved