Recycling​

​​Papir og pap

​HCS Recycling modtager alle typer papir og pap.​

Returpapiret bliver kørt til vore anlæg og oparbejdet, sorteret og presset, efter behov.

​​

Herefter afsættes det til papirindustrien i Europa.​

Plast​

HCS Recycling modtager alle typer plast.

Plasten oparbejdes, sorteres og presses,

efter behov.

Herefter afsættes det til plastindustrien i Europa.​

Gennemskuelige markedspriser

​For vore kunder ønsker vi, at priserne er så

gennemskuelige som muligt, samtidig med at vi tilbyder markedets bedste afregningspriser.

Derfor vil der være:

Afregningspriser på papir/plast som reguleres hver måned ud fra markeds-udviklingen

Udgift for leje af materiel og afhentning

/tømning.

Derudover tilbyder vi afregningsoversigter, som kan benyttes bl.a. i forbindelse med grønt regnskaber.

Tryghed i samarbejdet

​​HCS har mere end 70 års erfaring med håndtering af affald og er opmærksom på vigtigheden af rettidige og hurtige afhentninger, hvilket har høj prioritet hos os.

Vi har et bredt samarbejde med div. firmaer, bl.a. indenfor den grafiske industri og med kommunale affaldsordninger. Dette har givet os en god viden og forståelse for, at hver kunde har sine behov.

​​

HCS Recycling tilbyder en samlet løsning for indsamling og modtagelse af alle typer papirkvaliteter og plast samt andet genanvendeligt affald.

Logistikløsninger

Til opsamling af fraktionerne tilbyder HCS opstilling af materiel. Der kan vælges alle former for containere, komprimatorer, papirbure og lign., alt efter jeres behov.​

HCS rådgiver gerne om løsninger, der vil være bedst egnet for Jer, og om hvordan der opnås bedst mulig sortering.

Samtidig benyttes HCS’ mere end 70 års erfaringsgrundlag indenfor afhentning af affald, samt anden know-how til at få afhentning / tømning til at forløbe problemfrit.​

HCS dækker hele landet.​

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved