Erhvervsløsninger

HCS Affaldsløsninger – ”Fast & Flydende” er landsdækkende affaldshåndtering, og vores løsninger er nøje tilpasset myndighedernes krav, kundernes behov og ønsker - for vi er til for vore kunder skyld, og service ligger os meget på sinde, for vi ved godt, hvilke krav til service der stilles af virksomheder i dag.


Vi kalder konceptet ”HCS Totalkundeløsning”, og som ”Totalkunde” hos HCS kan du nøjes med én ”Miljøpartner”, uanset om den aktuelle og/eller fremtidige opgave drejer sig om den løbende håndtering af fast affald, flydende affald, farligt affald, indsamling og disponering af genanvendelige materialer, løbende opgaver inden for kloak- og industriservice og/eller transport, behandling og disponering af forskellige affaldsfraktioner m.v.


Løsningerne er mange og forskelligartede, men vil være en Grøn Totalløsning, der tager regeringens ressourceplan i ed, og som vil kunne godkendes af den stedlige kommune i forhold til kravene om sortering og genanvendelse af affald/ressourcer, og løsningen vil således kunne omfatte:

                                                          Affaldsfraktioner:​​

Brændbart affald - al renovation:

HCS beskæftiger sig med indsamling og transport af industrirenovation, sikkerhedsgodkendt makulering og generelle affaldsløsninger for kommuner og industri, og dertil hørende beslægtede opgaver, herunder

salg af plast- og papiraffaldssække og plastcontainere m.v.​

HCS køber Jeres genanvendelige materialer, som papir, pap og plast:

Sorteres og indsamles til genanvendelse.

Mad/bioaffald:

Mad/bioaffald indsamles og omdannes til biogas hos udvalgte samarbejdspartnere.

Fritureolie:

Indsamles til genanvendelse​

Madkværn til kantiner og storkøkkener:​

Via samarbejde med Biotrans Nordic A/S kan HCS tilbyde madkværne til kantiner og storkøkkener.

Glas og flasker:

Indsamles til genanvendelse
​​

Makulering:

Makuleres og indsamles til genanvendelse.

HCS Kloak- og industriservice:

Landsdækkende tømning af olie- og fedtudskillere, rendestensbrønde, sandfang m.v.

Klinisk risikoaffald:

Indsamles til genanvendelse

Farligt affald:

Indsamles til genanvendelse

Klinisk risikoaffald:

Indsamles til genanvendelse

Elektronisk affald (EE affald):

Indsamles til genanvendelse

Dæk:

Indsamles til genanvendelse​

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved