Code of Conduct / Adfærdskodeks​

Her kan du downloade vores Code of Conduct ​/ Adfærdskodeks. Code of Conduct er nogle retningslinier, der gælder for den enkelte virksomheds måde at drive forretning på. I HCS har vi både vores egen Code of Conduct og en HCS Code of Conduct, som er retningslinier til vores leverandører. 

HCS' egen Code of Conduct omhandler følgende områder:

- Børnearbejde

- Forskelsbehandling/diskrimination

- Anti-korruption

- Mobning og chikane

- CSR politik

Du kan downloade HCS Code of Conduct ved at klikke på billedet til højre:​

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HCS' Code of Conduct til leverandører omhandler følgende områder:

- Børnearbejde

- Forskelsbehandling/diskrimination

- Anti-korruption

- Mobning og chikane

Du kan downloade HCS Code of Conduct til leverandører ved at klikke på billedet til højre:

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved