Miljøvenlig transport​

I samarbejde med vore kunder ønsker vi at bidrage til udviklingen af effektive transportløsninger med et minimum af miljøpåvirkninger.

Dette betyder, at vi:

  • gennem uddannelse skal øge kompetence og viden omkring miljøforhold hos samtlige ansatte for derigennem at give dem mulighed for i dagligdagen at forholde sig til miljøet​.
  • til stadighed skal stræbe efter optimering af vort samlede ressourceforbrug. Dette gøres ved, at vi i samarbejde med leverandører, kolleger, kunder, myndigheder samt andre interesse-organisationer aktivt tager del i forbedring af den samlede logistik og de afledte miljøpåvirkninger.
  • ser miljøforbedrende tiltag som langsigtede investeringer .
  • gennem løbende forbedringer forebygger vore miljøpåvirkninger som logistik-, speditions- og transportvirksomhed.
  • gennem løbende opdatering og implementering af ny lovgivning på miljøområdet tilsikrer, at vi arbejder miljømæssigt forsvarligt.

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved