Transportbetingelser​

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB) 2000 og CMR Loven. Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse og beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maximalt SDR 50.000 for hver ordre, med mindre transporterne er undergivet lovgivning eller et transportdokument, som fastsætter anden begrænsning.

Ved oplagring er speditørens ansvar i forhold til samtlige ordregivere for skader, der indtræffer ved en og samme hændelse, begrænset til SDR 500.000 (§27). Opmærksomheden henledes særligt på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§30), og at pantretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).​

HCS A/S Transport & Spedition - Hvissingevej 100 - DK 2600 Glostrup - Tlf.: +45 43 42 41 00  -  Fax: +45 43 42 98 02​  -  CVR: DK 71 14 58 16​  -  ​© Copyright HCS A/S 2015 - All rights reserved