17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ

​Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ obejmują 17 konkretnych celów i 169 zadań. HCS pracuje już nad częścią z nich.

W skrócie, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mają zobowiązać wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ do całkowitego wyeliminowania ubóstwa i głodu na świecie, zmniejszenia nierówności, zapewnienia dobrej edukacji i lepszego zdrowia dla wszystkich, godnych miejsc pracy oraz bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Dowiedz się więcej o 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, klikając tutaj.​

HCS intensywnie pracuje nad wdrożeniem następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju:

2 – Bezpieczeństwo żywności podczas transportu (IFS – GFSI – ISO 9001)​​​​

​Firma HCS pracuje obecnie nad uzyskaniem certyfikatu IFS w zakresie transgranicznego transportu żywności. Certyfikat IFS jest zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Iniciative – Globalna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa żywności). Certyfikacja IFS wymaga, aby HCS posiadała certyfikat ISO 9001, co jest spełnione.

​​

3 – Zdrowie i dobrostan psychiczny wszystkich pracowników

​Pracownicy HCS mają prawo do pomocy doraźnej, jeśli w czasie pracy w firmie doświadczą ostrego kryzysu psychicznego w razie wypadku, zagrożenia itp. Wszyscy pracownicy HCS zatrudnieni na godziny, którzy zawarli umowy na zastępstwo, mają również dostęp do systemu emerytalnego za pośrednictwem Pension Danmark, który koncentruje się na łagodzeniu problemów ze stawami, mięśniami i ścięgnami i zapobieganiu im. Ponadto osoby te mogą korzystać z leczenia u kręgarza, fizjoterapeuty, refleksologa oraz masażysty.

​​

5 – Równość płci (Kodeks Postępowania)

Firma HCS opracowała politykę równości, która jest częścią Kodeksu Postępowania, gdzie opisana jest równość płci.​

7 – Zarządzanie energią w zakresie wykorzystania paliw i innej energii (certyfikat zgodnie z ISO 50001, sekcja 6.1)

​HCS posiada zaimplementowane systemy kontroli zużycia paliwa w pojazdach i maszynach (energia elektryczna, olej napędowy, gaz, HVO, itp.) oraz innych jednostkach zużywających energię (olej opałowy, ogrzewanie miejskie, elektryczność, itp.). HCS nieustannie pracuje nad ograniczeniem zużycia energii.

​​

​​​8 – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z ISO 45001 (ISO 45001)

HCS posiada certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, audytowany i sprawdzany co roku przez autoryzowany instytut certyfikujący. HCS spełnia wszystkie wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

​​

10 – Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

​Firma HCS opracowała politykę w ramach każdej z poszczególnych pozycji CSR (Kodeks Postępowania) określającą cele związane z CSR.

​​​

12 – Zarządzanie środowiskowe zgodnie z ISO 14001 (ISO 14001)

​HCS posiada certyfikat środowiskowy, audytowany i sprawdzany co roku przez autoryzowany instytut certyfikujący. HCS spełnia wszystkie wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego i posiada cele środowiskowe, które są na bieżąco monitorowane.

​​​​

13 – Działania na rzecz klimatu – HCS nieustannie pracuje nad ograniczeniem zużycia paliwa i emisji CO2 na każdy przejechany kilometr (ekologiczny transport)

​HCS posiada zaimplementowane systemy kontroli paliwa dla pojazdów i maszyn (elektryczność energia elektryczna, olej napędowy, gaz, HVO, itp.) i stale rejestruje zużycie energii dla pojazdów i maszyn. HCS nieustannie pracuje nad ograniczeniem zużycia energii.

​​16 – Przeciwdziałanie korupcji (Kodeks Postępowania)

​Firma HCS opracowała politykę antykorupcyjną, która jest częścią Kodeksu Postępowania, gdzie opisano metody przeciwdziałania korupcji.

​​

Zestawienie wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

ODWIEDŹ NAS

HCS A/S Transpor​t & Spedition

Hvissingevej 100

DK-2600 Glostrup​​

Zobacz wszystkie lokalizacje HCS

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tel.: +45 43 42 41 00

Faks:+45 43 42 98 02​​

E-mail: info@hcs.dk​

Dane bankowe i PBS

OBSERWUJ NAS

Zapisz się do listy mailingowej,
​aby bezpośrednio otrzymywać wiadomości

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:​

Besøg HCS på LinkedinBesøg HCS på FacebookBesøg HCS på YoutubeBesøg HCS på InstragramBesøg HCS på Twitter

RODO | REGON: DK 71145816​ | ​© Copyright HCS 2024 | Wszystkie prawa zastrzeżone | Cookies