GENBRUG & RESTPRODUKTER​


​​HCS behandler naturligvis alle modtagne affaldsfraktioner i overensstemmelse med gældende regler og love, således at de fraktioner der kan genanvendes faktisk genanvendes.

​​

Gennem sorteringsproceduren fremkommer således en række fraktioner:

  • ​affald til genanvendelse
  • affald til forbrænding
  • affald til anden bortskaffelse

Fraktionerne vil således blive behandlet i overensstemmelse med affaldshierarkiet. HCS’ genbrugspladser er ISO9001 og ISO14001 godkendt.

Se mere om vores genbrugspladser >>

​​

Fra madaffald til ren energi og gødning

HCS har indgående kendskab til genbrugs- og restproduktmarkedet og søger til stadighed at udvikle nye metoder til udsortering af fraktioner, der enten kan genanvendes direkte eller kan indgå i fremstilling af nye produkter på anden vis.

​​Se mere om vores Food-Bioenergy >>

For yderligere information eller spørgsmål kontakt os på 28 45 80 06 / 30 12 29 90.

BESØG OS

HCS A/S Transport & Spedition

Hvissingevej 100

DK-2600 Glostrup​

Se alle HCS adresser

FØLG OS

Tilmeld dig vores mailingliste og få nyheder direkte

Følg os også på de sociale medier:​

Besøg HCS på LinkedinBesøg HCS på Facebook Besøg HCS på Youtube Besøg HCS på Instragram Besøg HCS på Twitter 

GDPR | Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter | CVR: DK 71145816​ | ​© Copyright HCS 2024 | All rights reserved | Cookiede​klaration