HCS ER ISO 45001 ARBEJDSMILJØCERTIFICERET

Arbejdsmiljøledelsessystem ISO 45001:2018

ISO 45001 (Occupational Health & Safety Advisory Services) er en specifikation for etablering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden er udarbejdet i tæt overensstemmelse med ISO 45001 for at sikre disse to standarder kan samarbejde.​​

Formål​

Godkende politik og målsætning, gennemføre en fortsat forbedret arbejdsmiljøindsats og inddrage medarbejderne, samt overholde relevant lovgivning, og at udstikke retningslinjer for HCS’ arbejdsmiljøarbejde i alle HCS’ afdelinger.​

Arbejdsmiljøpolitikken gælder for hele virksomheden, der har eller kan have indflydelse på miljøforhold og arbejdsmiljø. Certificeringen jf. ISO 45001 gælder dog alene for sektionerne:

  • ​​Renovation - Husholdningsaffald
  • Renovation – Industriaffald
  • ​Kloak- og industriservice
  • Recyclingsaktiviteter
  • ​Genbrug og restprodukthåndtering

Arbejdsmiljøledelsessystemet tager udgangspunkt i krav stillet af kunder og myndigheder samt i ISO 45001  Arbejdsmiljøledelsesstandarden. HCS’ arbejdsmiljøpolitik vurderes minimum en gang om året og revideres, hvis det er nødvendigt i forbindelse med ledelsens gennemgang.​ HCS har en klar forventning til, at alle i organisationen arbejder aktivt for at fremme arbejdsmiljøet, blandt andet ved samtaler om arbejdsmiljø i dagligdagen.​

Der afholdes minimum 4 årlige møder i arbejdsmiljøorganisationen, med fokus på arbejdsmiljøemner samt evaluering og forbedring af arbejdsgange.​ Arbejdsmiljøpolitikken er kendt af alle medarbejdere samt andre, der arbejder på vegne af HCS, og er tilgængelig for medarbejderne på HCS’ intranetsider.​

<< Gå tilbage til certificeringsforside | Download vores ISO 45001 certifikat >>​

BESØG OS

HCS A/S Transport & Spedition

Hvissingevej 100

DK-2600 Glostrup​

Se alle HCS adresser

KONTAKT OS

Tlf.: +45 43 42 41 00 

Fax: +45 43 42 98 02​​

E-mail: info@hcs.dk

Bank og PBS oplysninger

FØLG OS

Tilmeld dig vores mailingliste og få nyheder direkte

Følg os også på de sociale medier:​

Besøg HCS på LinkedinBesøg HCS på Facebook Besøg HCS på Youtube Besøg HCS på Instragram Besøg HCS på Twitter 

GDPR | Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter | CVR: DK 71145816​ | ​© Copyright HCS 2020 | All rights reserved