FLERE EU LANDE MED KRAV OMKRING CHAUFFØRERS UGENTLIGE HVILE

En række EU-lande som Frankrig og Belgien og senest Tyskland har indført forbud mod, at chauffører afholder det regulære ugentlige hvil på 45 timer i førerhuset eller i nærheden heraf

Det tyske forbud trådte i kraft den 25. maj 2017.

Forbuddet indebærer betydelige omkostninger for størstedelen af alle transportvirksomheder med internationale transporter i Europa, som konsekvens heraf vil opleve betydelig nedgang i både fleksibilitet og mobilitet. Situationen forværres af det forhold, at der ikke er tilstrækkelige overnatningsmuligheder for chaufførerne endsige sikrede rastepladser med tilstrækkelig kapacitet.

I konsekvens heraf pålægges transportvirksomhederne omkostninger og administrative byrder i et hidtil uset omfang, da der skal sørges for overnatning på hotel, motel eller lignende, ligesom det må forventes, at forsikringsselskaberne i en og anden udstrækning vil kræve, at lastbilen og godset placeres på sikre rastepladser og lignende.

Læs mere i linket her:

DI - hvil i førerhus tyskland

BESØG OS

HCS A/S Transport & Spedition

Hvissingevej 100

DK-2600 Glostrup​

Se alle HCS adresser

FØLG OS

Tilmeld dig vores mailingliste og få nyheder direkte

Følg os også på de sociale medier:​

Besøg HCS på LinkedinBesøg HCS på Facebook Besøg HCS på Youtube Besøg HCS på Instragram Besøg HCS på Twitter 

GDPR | Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter | CVR: DK 71145816​ | ​© Copyright HCS 2024 | All rights reserved | Cookiede​klaration