SNEVEJR OG TØMNING AF AFFALD OG GENANVENDELIGE MATERIALER

I januar måned 2024 har vinteren vist sig fra den kolde side, med masser af snevejr og efterfølgende isglatte veje. Det giver vores chauffører store problemer, ved tømning af affaldscontainere/beholdere. Husk venligst at vejen også er skraldemandens arbejdsplads

Dels er vejene glatte på grund af den sammenkørte sne som bliver til is, når temperaturen nærmer sig nulpunktet, hvilket betyder, at vi ikke kan tømme affald, som vi er forpligtet til, med efterfølgende gener for kunder/borgere.

Det er først de store veje der bliver ryddet og glatførebekæmpet, så de er ikke problemet, men det er de mindre veje, som derefter først senere på dagen bliver ryddet for sne, som efterlader vejene med sammenkørt sne, som er blevet isglatte hvis ikke der saltes, hvilket igen betyder at det kan være farligt at færdes på de isglatte veje.

Er temperaturen lavere end -7 til -8 grader C, virker saltet ikke, og det er forbundet med endnu større fare, at færdes på vejene. Når der så senere ryddes sne på vejene, er de snevolde der opstår i vejsiderne, også en hindring for at vi kan komme til containere der skal tømmes.

De små private veje ryddes ikke, eller meget sjældent, og vores renovationschauffører der indsamler affald ved husstande, kan ikke uden risiko køre på disse veje, ligesom adgang til de enkelte husstande ikke er ryddet for sne eller glatførebekæmpet.

Vi har i januar måned haft flere tilfælde hvor vores skraldebiler er kørt fast, eller gledet ud i rabatten, og som det har været nødt til at få trukket fri.

Vores chauffører er deres egen arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant) når denne er ude på vejene, og hvis den enkelte chauffør mener, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig at køre på en isglat vej, meldes vejen ind som isglat, og kunden/borgeren må vente med at få tømt indtil vejens beskaffenhed bliver bedre, så der atter kan tømmes affald.

Som affaldsindsamler er chaufføren opmærksom på 2 væsentlige ting, hvor der ikke bliver tømt affald og genanvendelige genbrugsmaterialer;

  • Når der er sne og is på hele vejen, og der ikke er ryddet eller glatførebekæmpet, eller hvor chauffør vurderer, at det ikke er sikkert at færdes på vejen
  • Når der er sne og is på adgangsvej hen til containerne/beholderne der skal tømmes, og der ikke er ryddet eller glatførebekæmpet, eller hvor der er snevolde som container/beholder ikke kan trækkes igennem, eller hvor chauffør vurderer, at det ikke er sikkert at færdes på vejen,

HCS er en servicevirksomhed som ønsker at betjene vores kunder bedst muligt, men også sørge for at vort mandskab kan udføre deres arbejde risikofrit og sikkert.

Følg instrukserne på hjemmesiderne for den respektive kommune du tilhører. HCS kommer og tømmer så snart det er sikkert at komme.

BESØG OS

HCS A/S Transport & Spedition

Hvissingevej 100

DK-2600 Glostrup​

Se alle HCS adresser

FØLG OS

Tilmeld dig vores mailingliste og få nyheder direkte

Følg os også på de sociale medier:​

Besøg HCS på LinkedinBesøg HCS på Facebook Besøg HCS på Youtube Besøg HCS på Instragram Besøg HCS på Twitter 

GDPR | Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter | CVR: DK 71145816​ | ​© Copyright HCS 2024 | All rights reserved | Cookiede​klaration