AFFALDSLØSNINGER TIL KOMMUNER​


Med vægt på kvalitet, miljø og sikkerhed indsamler HCS affald i kommuner over hele landet:

 • ​Dagrenovation
 • Storskrald
 • Haveaffald
 • Papir og pap
 • Glas og flasker
 • Batterier
 • Farligt affald

Se oversigt over vores affaldsbeholdere og containere >>


Kontakt - henvendelser

​Henvendelser vedrørende kommunale udbud bedes ske til tilbud-kommuner@hcs.dk.

HCS varetager indsamling af kommunalt affald i tre kommuner, i oversigten herunder kan du som borger i pågældende kommuner se hvordan du skal forholde dig ved henvendelser:
​​​

Er du borger i Aarhus Kommune og drejer din henvendelse sig om afhentning af husholdningsaffald fra beholdere på hjul fra din husstand - kontakt AffaldVarme Aarhus på 7788 1010

Er du borger i Egedal Kommune og har henvendelser vedrørende afhentning af dagrenovation - kontakt Egedal Kommune via dette link til Egedal Kommune>>

Er du borger i Silkeborg Kommune og drejer din henvendelse sig om afhentning af husholdningsaffald fra din husstand - kontakt Silkeborg Forsyning A/S via telefon 8920 6400 og tryk # 1 efterfulgt af # 3.​

Hjælp skraldemanden

Herunder kan du læse hvordan du kan gøre livet lettere for din skraldemand,

og samtidig sikrer at han kan yde dig den bedst mulige service.

Arbejdstilsynet kræver, at adgangsvejen i forbindelse med afhentning af affald

skal være indrettet så skraldemanden ikke belastes unødigt.

En skraldemand tømmer normalt mellem 160 og 280 beholdere eller sække

hver dag, så med lidt hjælp fra borgerne lettes hans arbejde meget, og han kan

undgå arbejdsskader.

Der er ting man som borger skal sørge for, og der er ting man kan sørge for.

Disse ting skal du gøre:

 • Sørg for at der er god friplads omkring din affaldsbeholder eller sækkestativ, og at der ikke holder cykler, legetøj eller andet i vejen
 • Sørg for at din affaldsbeholder eller sækkestativ står på et fast og jævnt underlag, som fliser eller asfalt
 • Adgangsvejen til din affaldsbeholder eller sækkestativ har et fast og jævnt underlag, som fliser eller asfalt
 • Sørg for at vejen ind til din affaldsbeholder eller sækkestativ er mindst 1 meter bred og har en frihøjde på mindst 2 meter – klip buske og træer
 • Se til at vejen til din affaldsbeholder eller sækkestativ stiger med højst 10 % og at der ikke er trin
 • Låger og døre skal kunne fastholdes i åben stilling
 • Hvis dit hus ligger lidt væk fra den offentlige vej; sørg for at skraldebilen kan køre hele vejen – også i sommerhuset
 • Hvis du har skel-ordning: Stil affaldsbeholderen helt ud til vejen, så den er synlig for skraldemanden.
 • Sørg for at adgangsvejen frem til din affaldsbeholder eller sækkestativ er ryddet for sne om vinteren, og at der er glatførebekæmpet med salt eller grus
 • Se til at vejen ind til din affaldsbeholder eller sækkestativ er fri den dag der skal tømmes, således at der ikke ligger cykler, legetøj eller andet i vejen
 • Hvis du har beholdere eller sække til flere typer affald, er det vigtigt at affaldet ikke blandes. (fx dagrenovation i papirbeholder, eller fx sølvpapir eller plastic i biobeholder) Ligger der for meget sne, kan skraldemanden ikke tømme
 • Sørge for god belysning omkring din affaldsbeholder eller sækkestativ i den mørke tid.

Disse ting kan du gøre:

 • Hold øje med at din affaldsbeholder eller sækkestativ ikke er overfyldt den dag der tømmes. Låget på en beholder skal kunne lukkes helt, og en sæk må ikke fyldes over den stiplede linie
 • Indret standplads til din affaldsbeholder eller sækkestativ tættest muligt på den offentlige vej *)
 • Indret standplads til din affaldsbeholder så den er synlig fra vejen *)
 • Sørge for at døre / havelåger står åbne den dag der skal tømmes *)
 • Hold hunden inde – katten må gerne kigge med!

*) Disse punkter er ikke så vigtige hvis du har skel-ordning, hvor beholderen

alligevel skal stilles ud til vejen, når den skal tømmes.

Se også dit lokale affaldsregulativ hvilke særregler og bestemmelser der

gælder i netop din kommune: Kommunens affaldsregulativ kan som regel findes og downloades på kommunens hjemmeside.

Tak for hjælpen!​

BESØG OS

HCS A/S Transport & Spedition

Hvissingevej 100

DK-2600 Glostrup​

Se alle HCS adresser

FØLG OS

Tilmeld dig vores mailingliste og få nyheder direkte

Følg os også på de sociale medier:​

Besøg HCS på LinkedinBesøg HCS på Facebook Besøg HCS på Youtube Besøg HCS på Instragram Besøg HCS på Twitter 

GDPR | Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter | CVR: DK 71145816​ | ​© Copyright HCS 2024 | All rights reserved | Cookiede​klaration